Amazon.com HR Advisor in Dobroviz, Czech Republic

Amazon je mezinárodní společnost působící v oblasti internetového obchodu se sídlem ve Spojených státech amerických, Seattle, Washington. Usilujeme o to, abychom se stali největším on-line prodejcem na světě. Amazon otevřel v Dobrovízi své reklamační centrum v říjnu 2013 a nové distribuční centrum v roce 2015. Obě centra pomáhají zvládnout současné a budoucí požadavky zákazníků a zajistit pro ně vysokou úroveň služeb, na kterou jsou zvyklí.

Nabízená pozice

Hledáme motivovaného pracovníka na pozici Human Resources Advisor s citem pro detail, který by se připojil k našemu týmu Fulfillment & Operations a spolupracoval s různými logistickými centry. Ta se nacházejí v srdci špičkové provozní sítě Amazon: právě odtud řídíme své rychle se měnící skladové zásoby. Naše logistická centra uskladňují dodávky, vychystávají produkty, balí je a přepravují: každá z těchto skupin hraje svoji roli a díky tomu jsme se dostali tam, kde jsme dnes.

Vaše role bude každý den jiná, protože budete pomáhat s podporou zaměstnanců na svém pracovišti a prohlubovat jejich zájem.

Budete se také účastnit široké škály interakcí s jednotlivci i týmy napříč rozrůstajícím se Operations provozem společnosti Amazon.

Mezi vaše povinnosti bude patřit:

Nábor a výběr pracovníků

Poskytnete pracovišti potřebnou podporu pro nábor těch nejlepších lidí: talentovaných osob, pro něž jsou zákazníci vášní. Vaším úkolem bude zaznamenávat údaje a zajišťovat jejich přesnost tím, že budete klást důraz na dodržování těch nejvyšších standardů při správě, monitorování trendů a sledování náborových procesů.

Zaměstnanecké vztahy a přijímání nových zaměstnanců

Zapojení našich zaměstnanců je v centru veškeré naší činnosti. Budete často tím prvním, s kým se naši zaměstnanci setkají. Řešením dotazů jim budete poskytovat podporu, jistotu a nabízet pomoc. Budete také pomáhat s analýzou různých skupin dat prostřednictvím našich kanálů pro zpětnou vazbu z personální oblasti.

Řízení výkonu, řízení talentů a plánování nástupců

Společnost Amazon zažívá jako celek prudký růst. Proto potřebujeme s jistotou rozpoznat, rozvíjet a odměňovat své budoucí vedoucí pracovníky. Budete zajišťovat národní kontrolu výkonnosti na lokální úrovni a současně přitom pomáhat školit Fulfillment Center Managery logistických center. Součástí vaší odpovědnosti bude také pomoc s plánováním nového obsazení pracovních míst a souvisejícími materiály.

Základní kvalifikace

Hledáme ambiciózní a nadšené profesionály i absolventy s nadšením pro HR, kteří rádi pracují s lidmi, a rádi by prohloubili své znalosti HR v dynamickém prostředí, které není stereotypní. Vystupte s námi z davu a získejte možnost nabytí zkušeností s nejnovějšími HR trendy v atraktivním oboru HR v rámci mezinárodní prestižní společnosti

  • jsi progresivní, praktický/á a jsi připraven/a starat se o zákazníky tak intenzivně, abys předčil/a jejich očekávání,

  • jsi skvělým týmovým hráčem a budeš schopen/schopna si rychle vybudovat důvěryhodnost a respekt potřebné k úspěchu,

  • jsi agilní, připraven/a a schopen/schopna růst v komerčním prostředí zaměřeném na zákazníka, které běží na plné obrátky,

  • jsi organizovaný/á, dokážeš si stanovit a měnit pracovní priority, zvládáš více úkolů najednou a umíš se vypořádat s protichůdnými nároky každodenních úkolů a také s úkoly na podporu HR Business Partnerů

  • flexibilita: ochotna a dokážeš pracovat v netradičním uspořádání směn – které mohou případně zahrnovat i práci v noci a o víkendech; pokud bude třeba, jsi ochoten/ochotna zvážit také přestěhování kvůli dané pracovní pozici

  • ovládáš plynně češtinu i angličtinu (slovem i písmem),

  • jsi připraven/a začít pracovat na plný úvazek v roce 2017.

Upřednostňovaná kvalifikace:

  • solidní počítačové dovednosti, včetně systémů HR, jako je PeopleSoft,

  • výhodou je pracovní znalost českého pracovního práva a běžných postupů v oblasti personalistiky a mzdové praxe,

  • dřívější spolupráce s hodinově placenými zaměstnanci a zaměstnanci skladu a vybudování konstruktivního, pozitivního vztahu s nimi

AMZR Req ID: 516178

External Company URL: www.amazon.com