Amazon.com Learning Manager in Dobroviz, Czech Republic

 • Learning & Development Manager (m/f)

Pevně věříme, že každý den je první den. Díky našemu závazku excelence personálních zdrojů máme jistotu, že tomu věří i každý člen našeho týmu.

S každým dalším čtvrtletím, jak pokračuje náš růst, musíme i nadále pracovat, jak nejefektivněji dokážeme. Přesně z tohoto důvodu tu je tým Amazon pro vzdělávání a rozvoj, který udržuje všechny zaměstnance spokojené, motivované a při síle. Naší prioritou je učení se novým věcem a schopnostem a také profesionální rozvoj.

Tým a jeho role:

Tým Amazon pro vzdělávání a rozvoj bere trénink a profesionální rozvoj svých Amazoňanů velmi vážně. Ty, jakožto náš nejnovější specialista v oddělení pro lidské zdroje, budeš mít na starosti trénink všech zaměstnanců a členů týmu ve své pobočce. Tvým úkolem bude zajistit, aby byli všichni dostatečně připraveni vykonávat svou práci.

Budeš hrát zásadní roli v:

 • implementaci vedení zaměřeného na zaměstnance,

 • poskytování klíčové podpory manažerům během plánování změn,

 • předvádění nových postupů a vylepšení zaměstnancům,

 • vysvětlování komplexních problémů formou jednoduchých vzdělávacích řešení a příležitostí.

Tvoje povinnosti:

Nejdůležitější je zajistit, aby na pracovišti fungovala pozitivní vzdělávací zkušenost. Rozsah tvých povinností bude mimo jiné zahrnovat:

 • poskytovat trénink EU Process všem stálým zaměstnancům i pracovníkům na dohodu,

 • spolupracovat se s odděleními pro lidské zdroje a zdraví a bezpečí a zajistit, aby veškerá povinná školení proběhla ve stanoveném časovém úseku,

 • trénovat školitele a kolegy, kteří novým členům týmu pomohou v průběhu školení, učení se novým postupům a získávání zpětné vazby, na základě které vylepší svůj výkon,

 • zajistit zaměstnancům bezpečné vzdělávací prostředí, ve kterém se budou učit novým postupům a zkoušet si je,

 • navrhovat členům vedení vylepšení postupů s cílem vylepšování standardu školení EU Learning,

 • spolupracovat s odborníky (SME) a zaručit, aby školicí pomůcky splňovaly bezpečnostní zásady aktuálních postupů (Standard Operating Processes),

 • pracovníkům na dohodu poskytovat vývojové nástroje, které jim pomohou při vzdělávání, školení a nabývání vědomostí,

 • spolupracovat s oddělením provozu a lidskými zdroji za účelem motivace vysoce výkonných zaměstnanců a výpomoci s jejich profesním vývojem a kariérou,

 • podporovat oddělení lidských zdrojů při identifikaci akcí/chování, které mají dopad na bezpečnost, kvalitu a produktivitu,

 • udržovat, navrhovat a hodnotit školicí materiály za účelem zlepšení vzdělávacího procesu,

 • podporovat tým provozní výkonnosti během implementace změn založených na aktivitách Kaizen (např. zlepšení postupů),

 • vytvářet osobní rozvojové plány pro členy týmu,

 • na základě metrik a ukazatelů výkonnosti KPI sledovat a hodnotit výsledky testů, auditů a výkonnosti,

 • poskytovat oddělení lidských zdrojů tréninkové matice, na jejichž základě mohou sledovat kritické role a identifikovat možná rizika.

Minimální kvalifikace:

 • bakalářský titul,

 • zkušenost s řízením vzdělávání a školení v oblasti distribuce, výroby, logistiky a produkce nebo v podobných průmyslových odvětvích,

 • zkušenost ve vykonávání všech aktivit vzdělávacího a školicího cyklu, např. návrh, dodání a vyhodnocení,

 • špičkové schopnosti v oblasti verbální i psané komunikace v češtině a angličtině,

 • schopnost inspirovat zaměstnance během vzdělávání a školení, využívat vizuální pomůcky a rozpoznat, když má skupina potíže porozumět látce a vyžaduje více pozornosti,

 • zkušenosti s vytvářením materiálů a prezentací na počítači, a také s e-mailovým klientem a internetovým prohlížečem pro pracovní účely,

 • přístup založený na získávání výsledků a vysoce rozvinutá schopnost vést,

 • zkušenosti s implementací širokého spektra aktivit v oblasti řízení změn a vylepšování postupů na základě obecných cílů společnosti.

Upřednostňovaná kvalifikace:

 • ideální je magisterský titul nebo ekvivalentní kvalifikace,

 • prospěšná je i zkušenost se vzděláváním a školením dospělých zaměstnanců a také znalost teorie a schopnost při kurzech vypomáhat,

 • výhodou je, pokud výborně rozumíš sadě nástrojů MS Office (Outlook, Excel) a informačním systémům pro správu lidských zdrojů (např. PeopleSoft).

Budeme se těšit se na tvou přihlášku, pokud možno v angličtině.

Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnávání různorodé pracovní síly je klíčem k našemu úspěchu. Při náboru zaměstnanců se rozhodujeme na základě zkušeností a dovedností uchazeče. Ceníme si těch, kteří umí objevovat, vymýšlet, zjednodušovat a budovat.

Společnost Amazon bere ochranu vašich osobních údajů vážně a respektuje místní i evropské zákony o ochraně osobních údajů. Nepřeješ-li si jinak, zasláním životopisu povoluješ náborové společnosti Amazon uchovat tvé osobní údaje v elektronické databázi, kterou spravuje společnost Amazon Corporate LLC. ve Spojených státech amerických nebo jedna z jejích poboček, a to z důvodů dostupnosti tvých údajů pro zjištění vhodnosti pro tuto a budoucí pracovní pozici a pro usnadnění náborového řízení.

Pokud chceš, abychom smazali tvé osobní údaje, stačí kdykoli kontaktovat náborovou společnost Amazon. Společnost Amazon nebude bez tvého souhlasu sdílet osobní údaje s žádnou třetí stranou. Během přijímacího řízení do společnosti Amazon můžeš být vyzván náborovou společností Amazon, abys ověřil své údaje a osobní informace prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb.

AMZR Req ID: 555143

External Company URL: www.amazon.com