Dimension Data Alliance Administrator & Support in Prague, Czech Republic

Looking for the next step in your career? Enjoy a challenge? Do you have an ambition for innovation? Want to make a difference?

If you join our growing global team, you’ll be working for an industry leader with offices across five continents, in over 50 countries and more than 30 000 employees. You will work with some of the leading world brands across the Fortune 100 and Fortune 500 companies – who are all relying on Dimension Data to help them use the power of technology to achieve their ambition in this digital era.You’ll be part of a team who’s passionate about making a difference to the way technology shapes how we live and work – whether it’s protecting the rhino, connecting the G20 Summit, or revolutionising cycling, giving you the opportunity to do great things.

You’ll be joining a Global Top Employer, recognised for investing in talent because people are at the heart of our success. You provide the skills, passion and ideas, and we’ll provide the platform to realise your ambitions.Great talent. Great teams. Great work. Great opportunities.

Want to be part of our team?

Jako Alliance Administrator and Support budete v Dimension Data Czech Republic patřit divize Solutions & Business Development. Vaším nadřízeným bude přímo ředitel divize.

What you'll be doing

Očekáváme, že budete dělat:

 • Admistrativní podporu spolupráce s technologickými partner, komunikaci s technologickými partnery ve spolupráci s Busines Develpment Managery zodpovědnými za jednotlivé oblasti, Sales, Marketingem nebo Services (dle potřeby)

 • Udržovat aktuální seznam kontaktů na straně technologických partnerů a zodpovědných pracovníků DD za jednotlivé technologie/partnery

 • Zajištění procesu partnerství s technologickými partnery

 • Přípravu a příp. revizi certifikačních plánů a matic ve spolupráci s technologickými partnery a zodpovědnými pracovníky DD, požadavky na alokace vhodných zdrojů, upozorňování na změny a termíny plnění, případná eskalace na divizní ředitele, pokud nebude včas plněno

 • Kontrolu a udržování partnerských statusů

 • Zajišťování a koordinaci školení, monitoring budgetů u technologických partnerů a distributorů na tyto certifikace, zajištění jejich efektivního čerpání

 • Správa nástrojů a programů technologických partnerů

 • Informování obchodu o existujících partnerských programech a podmínkách jejich využití

 • Správa vendorských programů, na kterých participujeme, jejich registrace a nárokování prostředků (příp. ve spolupráci s jinými odděleními firmy)

 • Pomoc s problémy při přístupech do nástrojů technologických partnerů pro jednotlivá oddělení i jednotlivce, pomoc s registracemi do těchto nástrojů

 • Správa uživatelů, udržování přístupu do programů pouze pro aktuální zaměstnance

 • Informování obchodu i technických lidí o zajímavých obchodních nabídkách, setkáních, školeních

 • Vkládání požadovaných informací do vendorských nástrojů

 • Správu certifikátů, dokumentů a kvalifikačních předpokladů pro výběrová řízení

 • Zajišťovat účast na vendorských setkáních (opět setkávání s vendory, přinášení novinek do firmy)

 • V případě Cisca zajistíte celoroční proces CSAT (průzkum spokojenosti našich zákazníků) – jeden z mandatorních prvků pro udržení Gold statusu, spolupráce s obchodním ředitelem pro vytipování vhodné skupiny

Požadujeme:

 • 3- 5 let pracovních zkušeností

 • Praktickou znalost anglického jazyka na úrovni B2

 • Výhodou zkušenost s vendor managementem a partnery

 • Zkušenost s koordinací projektů menšího rozsahu

 • Orientace v IT

 • Schopnost přesvědčit a vyjednávat pod tlakem

 • Velmi dobré komunikační schopnosti i v obtížných situacích

Co vám můžeme nabídnout

 • Mezinárodní, příjemné a inspirativní prostředí

 • Příjemný pracovní tým

 • Možnost učit se nové věci, prostor dále se vzdělávat a rozvíjet

 • Flexibilní pracovní dobu

 • Zaměstnanecké výhody: stravenky, MHD příspěvek, týden dovolené navíc, nadstandardní zdravotní služby, penzijní připojištění, atd.

What would make you a good fit for this role?

Join our growing global team and accelerate your career with Dimension Data. Apply today.

Diversity in Dimension Data

Dimension Data is an equal opportunity employer with a global culture that embraces diversity. All qualified applicants will receive consideration for employment and will not be unfairly discriminated against on any arbitrary ground including race, colour, sex, religion, national origin, veteran status, disability, gender identity, sexual orientation, or other protected category.

Dimension Data uses the power of technology to help organisations achieve great things in the digital era. As a member of the NTT Group, we accelerate our clients’ ambitions through digital infrastructure, hybrid cloud, workspaces for tomorrow, and cybersecurity. With offices in nearly 60 countries across five continents, and over 30,000 employees, we deliver wherever our clients are, at every stage of their technology journey.

Whether it’s protecting the rhino, connecting the G20 Summit, or revolutionising cycling, we help our clients achieve their ambitions.

And with us, you can achieve yours.

If you believe you can do anything, we’re here to help you do it.