Amazon.com SOURCING, HLEDÁNÍ TALENTŮ in Prague, Czech Republic

Náš evropský provozní tým pro nábor talentovaných pracovníků hledá zkušeného pracovníka sourcingu do našeho rostoucího týmu ve více lokalitách v rámci EU.

Vaše role

Jako pracovník sourcingu v týmu pro hledání talentů dostanete příležitost využít své rozsáhlé investigativní dovednosti. Budete zajišťovat sourcing, rozvoj, kontrolu a prezentaci talentovaných uchazečů podle jednotlivých rolí nebo v rámci širší strategické náborové aktivity. Čekají na vás tyto konkrétní úkoly:

 • Určování potenciálních kandidátů pomocí pokročilých booleovských vyhledávání, uživatelských skupin, profesních a sociálních sítí, doporučení, networkingu, webového sourcingu a dalších kanálů.

 • Kontrola a hodnocení kandidátů a určování jejich způsobilosti.

 • Údržba a rozvoj interní databáze: součástí je sledování historie kandidátů, jejich označování, budování znalostní databáze o osobách, odvětvích a trzích.

 • Sledování trendů, vývoje a aktivit v oboru, předkládání nových a kreativními nápadů pro sourcing, orientace v konkurenčním prostředí a zajišťování relevantních obchodních informací.

 • Aktivní účast na schůzkách s manažerem náboru a náborářem a mimo jiné rozvoj strategie pro hledání kandidátů a seznam cílových společností.

Základní požadavky

Máte zkušenosti s náborem nebo sourcingem z konzultační firmy a/nebo interního týmu pro nábor či hledání nových talentů. Máte vynikající obchodní myšlení, a tedy i schopnost rozumět potřebám a struktuře podniku. Dále máte zkušenosti s používáním systému pro sledování uchazečů nebo nástroje pro správu vztahů se zákazníky.

Máte výborné komunikační schopnosti a dovednosti v oblasti mezilidských vztahů a dokážete efektivně komunikovat se všemi zúčastněnými stranami a také s kandidáty po telefonu. Jste schopni přemýšlet kreativně a nekonvenčně a máte rozsáhlé znalosti aktuálních sociálních technologií, metodologií sourcingu a souvisejících nástrojů. Dokážete také plynně písemně i ústně komunikovat anglicky a ovládat aplikaci Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) vám nečiní potíže.

Dále uvítáme

 • Schopnost plynně komunikovat jinými evropskými jazyky je vždy výhodou.

  O provozním týmu pro nábor talentovaných pracovníků ve společnosti Amazon EU

  V Evropě se pobočky naší provozní sítě středisek (skladišť) nacházejí všude od Prahy přes Polsko až po Itálii, Španělsko, Francii, Německo a Velkou Británii. V oddělení náboru talentovaných pracovníků hledáme znamenité vlastnosti. Pro nábor máme přísná kritéria a podporujeme iniciativy týkající se obchodních informací, posuzování talentů, brandingu zaměstnavatelů, vzdělávání a rozvoje, zlepšování procesů a mnoha dalších oblastí.

  Hledáme soustředěné lidi, kteří s profesionalitou a integritou dokážou zajistit pro interní i externí zákazníky co nejkvalitnější služby. Naše pracovní prostředí je dynamické, zábavné a neustále se vyvíjí. Budete mít mnoho příležitostí k inovaci a řešení náročných úkolů.

  Jsme společnost budovatelů ze všech koutů světa, kteří za pomoci svých různých nápadů a názorů vymýšlejí nové věci pro naše zákazníky. K naší různorodé perspektivě přispívá velké množství zdrojů –pohlaví, rasa, věk, národnostní původ, sexuální orientace, kultura, vzdělání a profesní i životní zkušenosti. Součástí naší práce je dělat z lidí vůdce a utvářet nové talenty, abychom tak mohli plnit potřeby našich zákazníků po celém světě. Při náboru se rozhodujeme podle svých zkušeností a dovedností.

  Další informace naleznete na adrese amazon.jobs/eu-talent-acquisition.

AMZR Req ID: 428177

External Company URL: www.amazon.com