Cabot Corporation Plant Scheduler in Valasske Mezirici, Czech Republic

Řízení prodejních předpovědí, plánování výroby a dodávek zákazníkům pro výrobní podnik co možná nejefektivněji a nejhospodárněji, přitom však s cílem poskytovat vynikající služby zákazníkům. Udržování široké znalosti plánovacích iniciativ, jejich sdělování při práci s ostatními funkčními oblastmi.

 • Podporuje vedení při převádění logistické strategie do akčních plánů, realizuje tyto definované akční plány a informuje o jejich plnění.

 • Pracuje s týmem logistiky a řízení dodavatelsko odběratelského řetězce na určování kapacity a požadavků na zásoby hotových výrobků pro sklad, balení a expedici. Pomocí krátkodobých plánů zajišťuje, aby výrobní závod měl dostatečnou kapacitu k pokrytí poptávky.

 • Dokončuje analýzy plánování krátkodobých požadavků a doporučuje řešení kapacitních problémů.

 • Řídí ve výrobním podniku zásoby hotových výrobků a přispívá k procesu dlouhodobého plánování.

 • Řídí prognostické a plánovací nástroje a procesy včetně vývoje nových nebo modifikovaných prostředků.

 • Praktická znalost oboru na potřebné úrovni.

 • Dobrá znalost možností podniku a limitujících faktorů kapacity výrobních linek.

 • Znalost procesů řízení zásob, plánování výroby a kontroly a systémů MRP II.

 • Znalost plánovacích nástrojů.

 • Praktická znalost strategického plánování, prognóz a plánování zásob.

 • Administrativní dovednosti.

 • Výborné komunikační a interpersonální schopnosti, schopnost ovlivňovat a působit na všechny úrovně zaměstnanců a vedení, jak uvnitř společnosti tak i navenek.

 • Dobré schopnosti pro vyjednávání a řešení problémů.

 • Aktivní znalost angličtiny

Founded in 1882, Cabot Corporation (NYSE: CBT) is a global specialty chemicals and performance materials company, headquartered in Boston, Massachusetts. The company is a leading provider of rubber and specialty carbons, activated carbon, inkjet colorants, cesium formate drilling fluids, fumed silica, aerogel and elastomer composites.

Requisition ID: 2017-5820

External Company URL: www.cabot-corp.com